Описание

Малък контрабюфет с интарзия,размери 130/60/89 см.