Описание

Контрабюфет в ретро стил с размери 182/51/90 см.