Описание

Контрабюфет в ретро стил с размери 141/50/92 см.