Описание

Конзолен контрабюфет,масив,материал дъб с размери 163/50/101 см.