Описание

Контрабюфет с оловен витраж,размери 150/51/80 см.