Описание

Контрабюфет с дърворезба,размери 235/58/98 см.