Описание

Контрабюфет с дърворезба и кожа,размери 216/53/107 см.