Описание

Контрабюфет с дърворезба ,размери 148/49/77 см.