Описание

Картина масени бои въху платно с размери 35/30 см.