Описание

Стара картина маслени бои бърху платно с размери 40/50 см.