Описание

Морска декорация за стена с размери 20/35 см.