Описание

Ретро полилей от слюда в стил Басано с размери 34/20 см.