Описание

Библиотека с регулиране на рафтовете,масив,размери 110/38/168 см.