Описание

Библиотека с регуриране на рафтовете от масив,размери 70/42/136 см.