Описание

Контрабюфет в ретро стил с размери 183/45/85 см.