Описание

Контрабюфет в ретро стил с размери 147/50/105 см.