Описание

Антикварно писалище в перфектно за годините си състояние