Описание

Помощна масичка с дърворезба и размери 30/45 см.