Описание

Контрабюфет в стил Луи 15 с размери 252/56/105 см.54