Описание

Масивен дъбов конзолен контрабюфет с размери 160/45/95 см.