Описание

Пепелник от оникс и месинг с височина 60 см.