Описание

Ръчно дърпана декорация за стена от мед с диаметър 36 см.