Описание

Репродукция за стена с размери 42/50 см.