Описание

Репродукция за стена с размери 45/55 см.